شيلنگ بالای رادياتور سراتو YD جنیون پارت

650،000 تومان

شيلنگ بالای رادياتور سراتو YD جنیون پارت:
شيلنگ بالای رادياتور مخصوص سراتو مدل 2014 تا 2018
شماره فنی: