لنت ترمز جلو اپتیما جنیون پارت

لنت ترمز جلو کیا  اپتیما جنیون پارت:

مخصوص کیا اپتیما مدل 2010 تا 2018

کد فنی: 581012TA21